Profesjonalne usługi budowlane

Konstrukcje Dachowe

Wykonujemy wszystkie rodzaje konstrukcji dachowych.

Dach jednospadowy (pulpitowy) – posiada tylko jedną połać. Tylna ściana budynku zwana jest pulpitową, boczne – szczytowymi. Ściany te mogą być przykryte dachem lub wystawać ponad pokrycie. Ten rodzaj dachu sprawdza się przede wszystkim w przypadku różnego rodzaju przybudówek.

Dach dwuspadowy (siodłowy lub szczytowy) – posiada dwie połacie; ma ściany szczytowe, które mogą być przykryte pokryciem lub wznosić się ponad nie. Jest prostą i łatwą do realizacji konstrukcją, której dużą zaletą jest też oszczędność materiału. Najczęściej dachy dwuspadowe są pochylone pod kątem 35-45°. Ale na obszarach o intensywnych opadach śniegu owo pochylenie przekracza 45°, dzięki czemu łatwo zsuwa się z niego śnieg.

Dach czterospadowy (kopertowy) – charakteryzuje się dużą sztywnością oraz tym, że ma po cztery połacie – dwie trójkątne i dwie trapezowe, które mają na ogół takie samo nachylenie. W porównaniu z dachem dwuspadowym – zastosowanie tej konstrukcji zwiększa liczbę skosów, ale znacznie zmniejsza powierzchnię użytkową poddasza.

Dach wielospadowy – połączenie różnych typów konstrukcji dachowych (min. dwóch), charakteryzuje się dużą liczbą krzyżujących się połaci o zróżnicowanych kształtach: trapezowych, trójkątnych, równoległobocznych. Poszczególne połacie łączą się z sobą wzdłuż krawędzi poziomych, czyli kalenic, oraz ukośnych. Najczęściej jest wykonywany na obiektach o dużej powierzchni, z użytkowym poddaszem.

Dach namiotowy – charakteryzuje się przede wszystkim brakiem kalenicy. Składa się z czterech połaci w kształcie trójkąta, które zbiegają się w jednym punkcie szczytowym. W efekcie swą formą konstrukcja dachu nawiązuje do piramid czy niewielkich namiotów. Znajduje zastosowanie do pokrywania obiektów wzniesionych na planie kwadratu, więc wszystkie połacie są równe.

Dach mansardowy – to inaczej dach dwukondygnacyjny; ma konstrukcję łamaną – gzyms, uskok lub mur oddzielają od siebie dwie tworzące go połacie; w zależności od konstrukcji może być dachem dwu- lub czterospadowym. Jego zastosowanie umożliwia optymalne zagospodarowanie przestrzeni, ponieważ do minimum ograniczone są tzw. niskie strefy. Każda połać dachowa zbudowana jest z dwóch płaszczyzn o innym nachyleniu. Dach mansardowy może być typu francuskiego (z częścią dolną o spadku około 60°, górną – o spadku około 30° ) lub polskiego (z jednakowym spadkiem obu części).

Dach naczółkowy – odmiana dachu dwuspadowego, którego cechą charakterystyczną są dodatkowe niewielkie, krótkie połacie na ścianach szczytowych (tzw. ścięte szczyty).

Dach półszczytowy (przyczółkowy) – bardzo popularny np. na Podhalu. Jest odmianą dachu dwuspadowego, z okapem w ścianie szczytowej. Widoczny nad okapem fragment ściany zwany jest półszczytem górnym.

Wykonujemy również dachy na obiektach wielorodzinnych (blokach ,szeregowcach) jak i budynkach użyteczności publicznej.

Oto kilka naszych realizacij.